foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

lek. med. Anna Wiernicka

Specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej. Od 2009r. pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IP-CZD w Warszawie. Główne obszary zainteresowań to żywienie kliniczne, choroby zapalne jelit oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami żywionymi enteralnie, prowadzi terapię zaburzeń karmienia oraz pracuje w Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej IP-CZD wykonując badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym 10 opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Aktualnie jest kierownikiem grantu naukowego Fundacji NUTRICIA oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Od kilku lat współprowadzi z prof. Jarosławem Kierkusiem badania kliniczne z zakresu gastroenterologii.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Małgorzata Matuszczyk

Justyna Szybka

Michał Baros

Judyta Chreścionko

Marta Kotkowicz-Szczur

Karolina Anioł

Monika Korólczyk

Joanna Błaszczak

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Katarzyna Szcześniak