foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

lek. med. Anna Wiernicka

Specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej. Od 2009r. pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, IP-CZD w Warszawie. Główne obszary zainteresowań to żywienie kliniczne, choroby zapalne jelit oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami żywionymi enteralnie, prowadzi terapię zaburzeń karmienia oraz pracuje w Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej IP-CZD wykonując badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym 10 opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Aktualnie jest kierownikiem grantu naukowego Fundacji NUTRICIA oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Od kilku lat współprowadzi z prof. Jarosławem Kierkusiem badania kliniczne z zakresu gastroenterologii.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur