Informacja
o badaniach

W Warsaw IBD Point prowadzimy badania kliniczne dotyczące nowoczesnych terapii zgodnie z zasadami ICG-GCP, zapewniając pacjentom kompleksową opiekę medyczną.

Działający w ośrodku zespół badawczy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego m.in. chorobie Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, zespole jelita drażliwego.

Przed włączeniem do badania lekarz przeprowadza z pacjentem rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach i ryzyku oraz zbiera informacje obejmujące aktualny stan zdrowia potencjalnego uczestnika.  Po podjęciu decyzji o udziale w badaniu pacjent podpisuje formularz świadomej zgody, którą może wycofać na każdym etapie badania bez konieczności podawania przyczyny.

Aktualnie rekrutujemy pacjentów do badań klinicznych obejmujących:

– chorobę Crohna,
– wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Leczenie w ramach badania klinicznego jest nieodpłatne. W ramach kwalifikacji do leczenia przeprowadzamy pełną diagnostykę – badania krwi, kału, RTG klatki piersiowej, kolonoskopia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: