foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com


prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Specjalista w zakresie gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej i pediatrii. Główny zakres zainteresowań to nieswoiste choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna) oraz związane z nimi zagadnienia żywienia klinicznego. Prowadzi programy badań klinicznych z zakresu gastroenterologii, w tym nowe obiecujące opcje terapeutyczne dla pacjentów, którzy nie uzyskali zadawalających wyników leczenia ogólnodostępnymi metodami. Szczególny nacisk w leczeniu chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit kładzie na terapię żywieniową i wspomaganie psychologiczne pacjentów z przewlekłą chorobą. Wieloletni pracownik, aktualnie Zastępca Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję członka grupy pediatrycznej ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) oraz przewodniczącego sekcji NCHZJ PTGHiZD. Jest autorem wielu prac z zakresu gastroenterologii i żywienia klinicznego.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur