foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

lek. med. Monika Meglicka

Specjalista pediatrii. Główny zakres zainteresowań to gastroenterologia dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych chorób zapalnych jelit tj. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna. W opiece nad tymi pacjentami zawsze stara się znaleźć czas na merytoryczną rozmowę, omówienie mechanizmów choroby oraz możliwych terapii. W leczeniu szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie najnowocześniejszych metod terapeutycznych, w tym leczenia żywieniowego. Wspólnie z prof. Jarosławem Kierkusiem prowadzi programy badań klinicznych z zakresu gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. Od 2013 roku pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie jest jednym z członków zespołu opiekującego się dziećmi z nieswoistymi zapaleniami jelit. Członek ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), PTGHiZD (Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci), autorka prac z zakresu gastroenterologii dziecięcej.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur