foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

lek. med. Monika Meglicka

Specjalista pediatrii. Główny zakres zainteresowań to gastroenterologia dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych chorób zapalnych jelit tj. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna. W opiece nad tymi pacjentami zawsze stara się znaleźć czas na merytoryczną rozmowę, omówienie mechanizmów choroby oraz możliwych terapii. W leczeniu szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie najnowocześniejszych metod terapeutycznych, w tym leczenia żywieniowego. Wspólnie z prof. Jarosławem Kierkusiem prowadzi programy badań klinicznych z zakresu gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. Od 2013 roku pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, gdzie jest jednym z członków zespołu opiekującego się dziećmi z nieswoistymi zapaleniami jelit. Członek ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation), PTGHiZD (Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci), autorka prac z zakresu gastroenterologii dziecięcej.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Małgorzata Matuszczyk

Justyna Szybka

Michał Baros

Judyta Chreścionko

Marta Kotkowicz-Szczur

Karolina Anioł

Monika Korólczyk

Joanna Błaszczak

Prof. Grzegorz Oracz

Katarzyna Szcześniak