fotoLek. Marcelina Korzeniowska

Specjalista chorób wewnętrznych. Od 2017 roku pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Immunologii Klinicznej WIM-PIB w Warszawie obecnie na stanowisku starszy asystent. Główny zakres zainteresowań to choroby obturacyjne płuc (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz pierwotne i wtórne niedobory odporności. Regularnie bierze udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu chorób płuc i immunologii klinicznej. Jest współautorką prac naukowych z zakresu immunologii klinicznej.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur