foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbyła międzynarodowe staże w szpitalach w Azji oraz Ameryce Południowej. Od 2013 r. pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Specjalista pediatrii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. W trakcie swojej dotychczasowej pracy uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Główne ukierunkowania kliniczne to choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), choroby przełyku, choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, choroby wątroby oraz pediatria ogólna. Prowadzi programy badań klinicznych z zakresu gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej oraz hepatologii. Kładzie nacisk na holistyczne leczenie pacjenta. Członek Europejskiej Organizacji choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (ECCO), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii I Żywienia Dzieci (PTGHiŻ) oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP).

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur