fotolek. med. Magdalena Kaniewska

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od 2008 r. pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W 2002 r. ukończyła Wydział Medyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Początkowo na stanowisku rezydenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku, następnie młodszego asystenta w Klinice w Warszawie realizowała program specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w latach 2012-2016 - z gastroenterologii. Główny zakres zainteresowań to ultrasonografia (USG jamy brzusznej i USG transrektalne) oraz terapia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bierze udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z NZJ. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Czynnie współpracuje z kilkoma organizacjami zrzeszającymi pacjentów z NZJ.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Małgorzata Matuszczyk

Justyna Szybka

Michał Baros

Judyta Chreścionko

Marta Kotkowicz-Szczur

Karolina Anioł

Monika Korólczyk

Joanna Błaszczak

Prof. Grzegorz Oracz

Katarzyna Szcześniak