fotolek. med. Magdalena Kaniewska

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od 2008 r. pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W 2002 r. ukończyła Wydział Medyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Początkowo na stanowisku rezydenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Białymstoku, następnie młodszego asystenta w Klinice w Warszawie realizowała program specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w latach 2012-2016 - z gastroenterologii. Główny zakres zainteresowań to ultrasonografia (USG jamy brzusznej i USG transrektalne) oraz terapia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bierze udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z NZJ. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Czynnie współpracuje z kilkoma organizacjami zrzeszającymi pacjentów z NZJ.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Lek. Marcelina Korzeniowska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Katarzyna Szcześniak

Marta Kotkowicz-Szczur