foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com


prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Specjalista w zakresie gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej i pediatrii. Główny zakres zainteresowań to nieswoiste choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna) oraz związane z nimi zagadnienia żywienia klinicznego. Prowadzi programy badań klinicznych z zakresu gastroenterologii, w tym nowe obiecujące opcje terapeutyczne dla pacjentów, którzy nie uzyskali zadawalających wyników leczenia ogólnodostępnymi metodami. Szczególny nacisk w leczeniu chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit kładzie na terapię żywieniową i wspomaganie psychologiczne pacjentów z przewlekłą chorobą. Wieloletni pracownik, aktualnie Zastępca Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję członka grupy pediatrycznej ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) oraz przewodniczącego sekcji NCHZJ PTGHiZD. Jest autorem wielu prac z zakresu gastroenterologii i żywienia klinicznego.

Gastroenterologia dziecięca

prof. Jarosław Kierkuś

Prof. Grzegorz Oracz

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ TEL. 535 553 560

                                                          TEL. 507 091 469