foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

Dietetyk, koordynator badań klinicznych
Od 2011 roku pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu 'Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka' w Warszawie, gdzie poradnictwem dietetycznym wspiera leczenie dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Od kilku lat głównym przedmiotem jej zainteresowań i działalności zawodowej jest nowoczesne, wielodyscyplinarne podejście do terapii dzieci i dorosłych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z naciskiem na leczenie żywieniowe w tej grupie pacjentów. Prowadzi pacjentów z IBD na dietach specjalistycznych, stanowiących alternatywę dla leczenia farmakologicznego. Od 2014 roku współpracuje z prof. Jarosławem Kierkusiem w charakterze koordynatora badań klinicznych z zakresu gastroenterologii dzieci i dorosłych. Wykładowca, autorka prac w tematyce żywienia klinicznego, w tym 'Polskich wytycznych leczenia żywieniowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci'. Dietetyk w zespole IBD w Centrum Zdrowia Dziecka, Członek ECCO, PTGHiZD i PTŻKD.

Dietetyka

mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

konsultacje w zakresie:

  • nieswoistych chorób zapalnych jelit,
  • nietolerancji pokarmowych,
  • niedożywienia wynikającego z choroby podstawowe,
  • dietetyki ogólnopediatrycznej.

mgr Paulina Mika-Stępkowska:

konsultacje w zakresie:

  • nadwagi i otyłości,
  • niealkoholowego stłuszczenia wątroby,
  • nietolerancji pokarmowych,
  • dietetyki ogólnopediatrycznej.

Cennik

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ TEL. 535 553 360