Dietetyka

Specjaliści Warsaw IBD Point przypisują leczeniu żywieniowemu istotną rolę w terapii pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (IBD). Wiemy, że sposób żywienia jest dla chorego niezwykle ważny ze względu na bezpośredni wpływ na stan odżywienia, przebieg choroby oraz ogólne samopoczucie. W sposób szczególny interesuje nas możliwość zastosowania w tej grupie pacjentów nowoczesnych diet stanowiących alternatywę dla leczenia farmakologicznego.
W Polsce leczenie żywieniowe pacjentów z IBD ogranicza się do wyłącznego żywienia enteralnego stosowanego jako metoda pierwszego wyboru w indukcji remisji u dzieci z chorobą Crohna, jednak na świecie spojrzenie na możliwości terapii żywieniowej w tej grupie chorych jest znacznie szersze. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na Crohn Disease Exclusion Diet (CDED) – specjalistyczną dietę eliminacyjną stworzoną dla pacjentów z chorobą Crohna, której wysoką skuteczność udowodniono zarówno u dzieci jak i u pacjentów dorosłych.

CDED to:

METODA, KTÓRA WPŁYWAJĄC NIE TYLKO NA OBJAWY CHOROBY CROHNA
ALE TEŻ  – A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM – NA PRAWDOPODOBNE JEJ PRZYCZYNY, DAJE NADZIEJĘ NA TRWAŁE EFEKTY TERAPII

PROGRAM DŁUGOFALOWY, KTÓREGO CELEM JEST WPROWADZENIE CHOREGO W STAN REMISJI ORAZ UTRZYMANIE DOBREGO STANU ZDROWIA PRZEZ LATA

TERAPIA EFEKTYWNA ZARÓWNO U PACJENTÓW Z NOWYM ROZPOZNANIEM CHOROBY CROHNA, JAK I PO NIESKUTECZNYM LECZENIU FARMAKOLOGICZNYM TAKIM JAK LECZENIE BIOLOGICZNE

LECZENIE, KTÓREGO SKUTECZNOŚĆ NIE OGRANICZA SIĘ DO 1-GO CYKLU TERAPEUTYCZNEGO – MOŻNA JE STOSOWAĆ WIELOKROTNIE Z DOBRYM EFEKTEM

METODA LECZENIA WYMAGAJĄCA WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY PACJENTA NIŻ W PRZYPADKU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO, ALE POZBAWIONA EFEKTÓW UBOCZNYCH

Od roku 2019 dostępna jest platforma ModuLife – pacjent może uzyskać do niej dostęp od specjalisty przeszkolonego z zakresu CDED. Modulife zawiera informacje na temat diety oraz praktyczne pomoce w postaci przepisów i jadłospisów.

W Warsaw IBD Point dajemy możliwość stosowania CDED pod okiem wykwalifikowanego personelu. Nasi specjaliści ukończyli szkolenia z zakresu CDED, organizowane przez twórcę diety -prof. Arie Levine. Posiadamy wiedzę merytoryczną w kwestii wskazań do stosowania diety oraz doświadczenie kliniczne w zakresie monitorowania jej skuteczności i praktycznego zastosowania.

Dieta to nieodzowny element leczenia wielu schorzeń, w szczególności problemów dotyczących przewodu pokarmowego. Dietetycy Warsaw IBD Point oferują konsultacje także w zakresie m.in.

NIETOLERANCJI POKARMOWYCH

NIEDOŻYWIENIA ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ

NADWAGI I OTYŁOŚCI

STŁUSZCZENIA WĄTROBY

DIETETYKI OGÓLNOPEDIATRYCZNEJ