DIAGNOSTYKA

WODOROWE TESTY ODDECHOWE

Wodorowe testy oddechowe są nieinwazyjną i bezpieczną metodą diagnostyczną wykorzystywaną w praktyce klinicznej. Metodę tę oparto na założeniu, że w warunkach fizjologicznych nie stwierdza się obecności wodoru w wydychanym powietrzu lub jego stężenie jest małe.

WTO stosuje się w  diagnostyce wielu schorzeń gastroenterologicznych, zarówno czynnościowych jak i organicznych.

WSKAZANIA

• zespół jelita nadwrażliwego (ang.  irritable bowel syndrome – IBS)
• podejrzenie pierwotnej lub wtórnej nietolerancji laktozy
• podejrzenie nietolerancji fruktozy
• zespół złego wchłaniania
• nietolerancja sorbitolu i ksylitolu
• diagnostyka biegunek
• monitorowanie leczenia celiakii
• podejrzenie SIBO (ang. small intestinal bacterial overgrowth)

PRZECIWWSKAZANIA

• dziedziczna nietolerancja fruktozy (bezwzględne)
• hipoglikemia poposiłkowa (bezwzględne)
• antybiotykoterapia
• zabiegi endoskopowe przeprowadzane w ciągu ostatnich 4 tygodni
• ileostomia (z wyłączeniem diagnostyki przerostu bakteryjnego jelita cienkiego)

Nasz zespół pielęgniarski jest przeszkolony i posiada doświadczenie w wykonywaniu WTO. Lekarze służą pomocą w zakresie doboru właściwego do sytuacji klinicznej testu i jego interpretacją, a dietetycy poradą w kwestii odpowiedniej modyfikacji diety jeśli wynik badania jest pozytywny.

Przygotowanie do badania

Przygotowanie pacjenta do testu obejmuje eliminację czynników wpływających na jego wynik. Na fałszywie dodatni wynik badania mogła wpływać:

  • antybiotykoterapia
  • stosowanie środków przeczyszczających
  • motoryka przewodu pokarmowego
  • nieodpowiednia higiena jamy ustnej
  • palenie tytoniu w dniu badania.
POZIOM KALPROTEKTYNY W KALE

Nasz ośrodek oferuje oznaczenie pomiaru poziomu kaprotektyny w kale z wykorzystaniem wygodnej dla pacjenta metody – IBdoc.
Poziom kalprotektyny w kale jest markerem stanu zapalnego błony śluzowej jelit i stanowi obecnie łatwo-dostępne i nieinwazyjne narzędzie monitorowania przebiegu chorób zapalnych jelit tj. choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
BÜHLMANN IBDoc® jest diagnostycznym testem immunologicznym in vitro służącym do oceny ilościowej poziomu kalprotektyny w kale. Wyniki oznaczenia są analizowane przez aplikację instalowaną w smartfonie.
W celu określenia stężenia kalprotektyny pacjent przygotowuje określoną próbkę kału, którą wprowadza się następnie do kasety testu. Tak przygotowany test należy sfotografować za pomocą aplikacji CalApp zainstalowanej w smartfonie. Po przeprowadzeniu analizy aplikacja CalApp® wysyła wynik do bezpiecznego serwera, umożliwiając wgląd przez lekarza zlecającego badanie.

Wynik badania wraz z interpretacją odsyłany jest do Pacjenta drogą mailową.

Instrukcję wykonania testu mogą Państwo znaleźć na stronie: