foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

Dietetyk, koordynator badań klinicznych
Od 2011 roku pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu 'Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka' w Warszawie, gdzie poradnictwem dietetycznym wspiera leczenie dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Od kilku lat głównym przedmiotem jej zainteresowań i działalności zawodowej jest nowoczesne, wielodyscyplinarne podejście do terapii dzieci i dorosłych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z naciskiem na leczenie żywieniowe w tej grupie pacjentów. Prowadzi pacjentów z IBD na dietach specjalistycznych, stanowiących alternatywę dla leczenia farmakologicznego. Od 2014 roku współpracuje z prof. Jarosławem Kierkusiem w charakterze koordynatora badań klinicznych z zakresu gastroenterologii dzieci i dorosłych. Wykładowca, autorka prac w tematyce żywienia klinicznego, w tym 'Polskich wytycznych leczenia żywieniowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci'. Dietetyk w zespole IBD w Centrum Zdrowia Dziecka, Członek ECCO, PTGHiZD i PTŻKD.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Małgorzata Matuszczyk

Justyna Szybka

Michał Baros

Judyta Chreścionko

Marta Kotkowicz-Szczur

Karolina Anioł

Monika Korólczyk

Joanna Błaszczak

Prof. Grzegorz Oracz

Katarzyna Szcześniak