foto

fotografia Rafał Kłos www.rafalklos.com

Judyta Chreścionko

Pielęgniarka, instruktor i koordynator badań klinicznych.
Od 2014 roku zaangażowana w pracę w badaniach klinicznych. Posiada doświadczenie w wielu badaniach fazy I-III, zarówno jako pielęgniarka, instruktor jak i koordynator badań klinicznych. Jej dotychczasowy udział w projektach klinicznych obejmował wiele różnych dziedzin terapeutycznych w tym diabetologię, kardiologię, pulmonologię, neurologię, reumatologię, dermatologię i oczywiście gastrologię. W sposób ciągły dąży do zapewnienia najwyższej jakości opieki nad pacjentem poprzez utrzymanie wysokiego poziomu edukacji i osobistego rozwoju.

prof. dr hab. n. med  Jarosław Kierkuś

Prof dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska-Wyszkowska

dr n. med. Michał Łodyga

lek. med. Magdalena Kaniewska

lek. med. Monika Meglicka

lek. med. Anna Wiernicka

lek. med. Joanna Sieczkowska-Gołub

dr n. med. Dorota Jarzębicka

Paulina Mika-Stępkowska

Małgorzata Matuszczyk

Justyna Szybka

Michał Baros

Judyta Chreścionko

Marta Kotkowicz-Szczur

Karolina Anioł

Monika Korólczyk

Joanna Błaszczak

Prof. Dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Katarzyna Szcześniak